top of page

Gjeterhund

test/kurs

gjeterhund.jpg

Vi er så heldige at vi har fått Erlend Kvinnesland som instruktør på gjeterhund test/gjeterhund kursene, som tilbys fra oss.Erlend er oppvokst på gård med sau og border collie. Han driver i dag som fulltidsbonde med sau og border collie. Erlend avler rasetypiske gjeterhunder med sterkt gjeterinstinkt. Erlend konkurrerer aktivt i gjeting , med sine hunder og har meget gode resultater å vise til.

Erlend er opptatt av at både hunden og sauen skal ha en god opplevelse i forbindelse med gjeting. Noen hunder kan være tøffe med sauen og det kan få fatale følger, derfor bruker vi langline, dette for å sikre at hunden ikke skader sauen. 

Testen/Kurset er for alle gjeterhund raser.

 En hund i arbeid med gjeting er både fascinerende og spennende, ett rovdyr som samler budskapen til flokklederen sin. Dette blir en helg med mange nye opplevelser, action og lærerikt. 

Kurset blir delt inn i to faser, først en gjeterhund test og deretter gjeting.

Kurset er langt opp slik at en må teste om hunden har evnen til å gjete sau, under kommandoer, har hunden teft for sau og gjeting. Noen hunder har stor interesse, mens andre ikke har eller er for skarp med sauen.

Dette blir testet første dagen, for de hundene som går videre til gjeting, fortsetter vi med det (med forbehold om at det er tid til dette første kursdag) visst ikke fortsetter vi med gjeting på dag 2.

 

Prisen på gjeterhund testen er 850,- kr.  (Dag 1 )

Prisen på gjeterhund kurset er 850,- kr. (Dag 2 )

bottom of page