top of page

Info om Lady & Landstrykeren Hundeskole

Lady og Landstrykeren huset i Skåredalen, revet i 2019

om hundeskolen - 1 Huset.jpg

Lady og Landstrykeren Hundeskole ble etablert høsten 2003, av Martha Hamre, eies og drives av Martha Hamre. Pr i dag har hundeskolen  2 instruktører og 1 hjelpeinstruktør. Martha har hatt 3000 kurselever på forskjellige kurs innen hund , siden hun begynte på utdannelsen.

AIle instruktørene på hundeskolen, må ha og har en genuin interesse for hund og ha lang erfaring med hund innenfor forskjellige emner.

For kursleder kompetanse klikk her

 

Hundeskolen har ett inngjerdet område på 20 mål, med 2 meter høye gjerder. Området er delt opp i forskjellige størrelser for kursing og frislipp. Stor parkeringsplass på innsiden av porten til Hundeskolen. 

 

99 % av de som kommer på kurs til oss, er familiehunden vi har lang og bred erfaring med mange forskjellige raser og blandingsraser. Vi er opptatt av at  hund og eier skal ha progresjon endring/stigning under og etter kurset, uavhengig hvilken oppgave dere har med til oss :)

Vi legger stor vekt på at hunden din skal bli en trygg og god familiehund i alle settinger.

Vi er fornøyd , når du er fornøyd :) 

 

 Det er alltid en utdannet instruktør på kurset du deltar på, slik at dere er sikret oppdatert faglig kompetanse. Den teoretiske delen på kursene,  innebærer ett kurskompendiet på 20 - 60 sider, alt etter hvilket kurs dere deltar på. Det er alltid rom for spørsmål under teorien inne og den praktiske delen ute. 

 

Instruktørene og hjelpeinstruktørene har lang og bred erfaring innen hund, alle har forskjellige raser fra stort til smått.  Alle har jevnlig faglig påfyll slik at vi holder oss oppdatert innen hund og hundehold. 

 

Hundeskolen har som mål å hjelpe mennesker med sin fire-beinte venn med innlæring av øvelser du trenger i hverdagen, for å få en hund som er veloppdragen, trygg, lykkelig og fungerer i hverdagen overalt hvor du ferdes. Vi bevisstgjør eier og finner de beste løsningene for deg og din hund.

 

Hund er ett stort emne og det er mye å sette seg inn i, iht oppdragelse, hundehold, helse, opprinnelse, egenskaper, adferd, stell, fysisk aktivitet, psykisk aktivitet, stress, lek, avslappning, kroppsspråk og innlæringsmetoder. Vi vil gi deg grundig innlæring i emnene ovenfor. Vi har som mål at du og din hund skal ha ett fritt og godt hundehold under ansvar, med minst mulig stress og med deg som leder.

Dette krever selvsagt innsats fra deg som eier, investerer du mye tid, de to første årene på hunden, får du rente for dette livet ut.  Våre innlæringsmetoder er lystbetonte , konsekvente og bestemte for både hund og eier. Med mennesket som leder, det er dette hunden trives best med.

 

Kroppsspråket fra oss to-beinte, blir alt for lite brukt i kommunikasjon med hundene våre, her kan vi hente mange goder gjennom oppdragelsen, ved enkle grep. Vi synes det er viktig at kursdeltagerene som kommer til oss vet mest mulig om rase/blandingshunden sin og vil derfor også gi en innføring i dette til hver enkelt hund og eier. Har du ikke lest historien/egenskapene på hunden din, er det bare å ta boken frem å begynne å tilegne seg kunnskap.

 

Alle hunder er forskjellige, samt eiere, vårt mål er å finne frem den løsningen som passer best for deg og din hund, også i en evt korrigeringssituasjon. Vi bruker milde og effektive korrigeringsmetoder.

 

Kursene er lagt opp slik at dere får " lekse"  for hver gang, som dere må trene på til neste kursdag.

Vi vet hvor viktig det er for deg og hunden, å få riktig innlæring fra valp til voksen, slik at dere ikke støter på problemer underveis, men utfordringer som dere også klarer å håndtere underveis. Har dere fått ett problem, løser vi det i sammen med dere.

 

Det å oppdra en hund i dagens samfunn, er en tidkrevende og lærerik prosess, vi er av den oppfatning at hundene trives og funger best med deg som veileder/leder. Vi er der for deg og din hund og deler vår kunnskap og erfaringer med dere.

bottom of page